Veelgestelde vragen

 

Een hartstilstand. Heeft u enig idee wat dat betekent? Staat uw hart dan écht stil?

Nee, meestal niet. Bij een plotselinge hart- of circulatiestilstand stopt het hart met pompen en staat de bloedsomloop in het lichaam stil. Het hart zelf staat dan meestal niet stil. Bij een hartstilstand bestaat acuut levensgevaar omdat de bloedtoevoer in het lichaam stopt en daarmee ook het zuurstoftransport.

Het hart trilt en trekt niet meer samen. Hierdoor stopt de circulatie van het bloed door het lichaam. Een circulatiestilstand is dus eigenlijk een betere naam dan een hartstilstand.


Wat zijn de gevolgen?
Bij een hartstilstand verkeert u in acuut levensgevaar. De bloedtoevoer en het zuurstoftransport in uw lichaam stopt. U raakt binnen enige seconden bewusteloos. Uw ademhaling valt uit en de normale huidskleur verdwijnt. Na 4 tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook andere organen schade op.

Zonder reanimatie leidt een hartstilstand tot de dood. Hartmassage en beademing (reanimatie) houden kunstmatig de bloedsomloop op gang. Een elektrische schok kan de normale hartslag weer herstellen (defibrillatie).


Plotseling zakt iemand in elkaar. Een hartstilstand. Hoe kan dit nu ineens?

De meest voorkomende oorzaken van een hartstilstand zijn:

- hartinfarct, waarbij ernstige hartritmestoornissen ontstaan  

- hartspierziekte (cardiomyopathie)

- ontsteking van het hart (myocarditis)

- hartfalen

- een elektriciteitsongeval

- ademhalingsmoeilijkheden bij verdrinking

- erfelijke afwijkingen in het hartritme


Hoe groot is de kans dat ik een hartstilstand overleef zonder verdere gevolgen?

Als u binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en gedefibrilleerd is de kans zeer groot dat u de hartstilstand overleeft zonder beschadigingen. Bijna 90% van de slachtoffers die overleven, heeft geen of nauwelijks een beschadiging wanneer binnen 6 minuten is gereanimeerd. 10% van de slachtoffers heeft dusdanige schade dat verpleeghuisopname noodzakelijk is.


Reanimeren redt levens. Het slachtoffer overlijdt wanneer u niets doet bij een hartstilstand. Om wat voor aantallen gaat het nu eigenlijk?

Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Dit zijn 15 tot 16 duizend slachtoffers per jaar.

Nu overleeft nog maar 10 tot 20% van de slachtoffers. Dat is gebleken uit onderzoek van Koster en Berdowski (2009) in Noord-Holland.

Belangrijk is dat omstanders weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand:

- direct 112 bellen om een ambulance op te roepen

  1. -direct starten met reanimatie 

  2. -binnen zes minuten met een AED het hart één of meerdere krachtige stroomstoten toedienen om het normale hartritme te herstellen


Hoe meer mensen leren reanimeren, hoe beter. Snel en doeltreffend handelen redt levens!Kijk voor nog meer vragen en antwoorden op de site van de Nederlandse Hartstichting

home  |  lessen en tarieven  |  cursuslocatie  |  cursusdata  |  faq  |  contact